Huisartsen

Gezondheidscentrum ALPE

Mechelsesteenweg 494

3020 Herent

Tel: 016 22 00 53

Huisartsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griepseizoen 2018-2019

 

Dit jaar doen we een extra inspanning om zoveel mogelijk mensen te vaccineren die baat kunnen hebben bij een inenting tegen de seizoensgriep. We organiseren "vaccinatiemomenten". Op woensdag 7 november, woensdag 21 november en woensdag 28 november, telkens tussen 11.15 en 12.15 bent u welkom in de praktijk om uw griepvaccinatie te laten plaatsen. Tijdens deze momenten wordt er alleen gevaccineerd en worden er geen andere medische aktes uitgevoerd. Deze consultatie wordt volledig terugbetaald.

Wij vragen om u vooraf in te schrijven aan het secretariaat - telefonisch of aan het onthaal (openingsuren 8-11u30). U dient zélf uw vaccin mee te brengen: u kan het zonder voorschrift afhalen bij de apotheek - op het moment van de prik krijgt u een voorschrift mee.

 

Waarom een griepvaccin?

Elk jaar krijgt één op de tien mensen griep (influenza). Sommige mensen lopen meer kans op complicaties als ze griep krijgen.

Dat geldt vooral voor:

- alle mensen van 65 jaar en ouder

- mensen met een hart- of longziekte, met suikerziekte (diabetes): zij hebben kans op verergering van hun ziekte

- mensen die weinig afweer hebben door een langdurige ziekte of medische behandeling: hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen van griep ernstiger kunnen zijn

- zwangere vrouwen (vaccinatie mogelijk vóór de zwangerschap of na 12 weken zwangerschapsduur)

- mensen die in de zorgsector werken: ziekenhuis, rusthuis, kribbe, thuiszorg, …

 

Als u een griepvaccin heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt nog maar heel klein. Als u toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig en is de kans op complicaties gering. Voor mensen uit de risicogroepen is het belangrijk elk jaar een griepvaccin te laten zetten.

 

Wanneer een griepvaccin?

Vanaf midden oktober 2018.

Als u een griepvaccin krijgt, reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het virus. Het vaccin werkt al na twee weken. Wanneer u daarna in aanraking komt met het griepvirus, kunnen de afweerstoffen het onschadelijk maken. Dit effect houdt zes maanden aan.

 

Heeft het griepvaccin bijwerkingen?

De inspuiting kan gedurende een dag wat pijn in de arm geven, maar u kunt er niet ziek van worden. U kunt er geen griep van krijgen, want het griepvaccin bevat gedode (dus onwerkzame) virusdeeltjes.

 

Waarom elk jaar een griepvaccin?

Het griepvirus verandert regelmatig. Ons lichaam herkent het virus dan niet goed meer. Daarom kunt u ieder jaar weer griep krijgen en is elk najaar (eind oktober, begin november) een nieuw vaccin nodig.

 

Let op! Een griepvaccin werkt alleen tegen de echte griep (influenza), dus niet tegen een verkoudheid.

 

 

 

 

Als huisartsenteam willen wij onze patiënten holistisch (in zijn totaliteit met aandacht voor beleving en sociale context) benaderen en begeleiden. Samen met de patiënt zoeken we naar de bevordering en het behoud van zijn gezondheid. In deze relatie draagt elk zijn verantwoordelijkheid.

 

Visie

Wij engageren ons tot:

 

• wetenschappelijk gefundeerd medisch handelen

• goede continuïteit van zorgen

• het nauwkeurig bijhouden van het medisch dossier

• wekelijks overleg met onze collega's

• een goed bestuur van ons gezondheidscentrum

 

Hoe vertaalt zich dit nu in de praktijk en komt dit onze patiënten ten goede?

 

Binnen het huisartsenteam werken we met drie huisartsen en één huisarts in opleiding (HAIO).

Samenwerken is ons motto, we zijn geen concurrenten.

De patiënt kan steeds bij één van ons terecht en is vrij een arts te kiezen.

De vrije afspraken van elke arts zijn te vinden op de online agenda.

Voor een huisbezoek houden we rekening met uw eventuele voorkeur in de mate dat we het kunnen inpassen in de werkregeling.

 

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch dossier waar alleen de artsen toegang toe hebben.

We hechten veel belang aan het medisch beroepsgeheim en geven nooit medische gegevens door zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

 

Elke week is er overleg, waarbij problemen en mogelijke oplossingen besproken worden. Wij hebben dezelfde manier van onderzoeken en dezelfde opvattingen over medicatiegebruik.

 

Wij hechten veel belang aan studie en wetenschappelijke bijscholing. Onze praktijk is door de KU Leuven erkend als academische opleidingspraktijk. Regelmatig nemen ook stagiairs deel aan de raadpleging. Voel u vrij ons te melden indien u dit hinderlijk vindt.

 

 

Dr. Lieve Deturck

Dr. Nele Van Pee

Dr. Michael Spyrantis

Dr. Danielle Grouwels

Een nieuwe collega-huisarts Dr. Nele Van Pee komt onze praktijk vervoegen vanaf 1 september 2018.

---

Op 31 augustus eindigt onze huisarts-in-opleiding (HAIO), Dr. Tom De Brabander zijn werkzaamheden in ALPE.

Vanaf 1 september wordt hij vervangen door Dr. Michael Spyrantis.

Wij wensen Tom een mooie carrière toe!