nieuws

26 september 2023

Nieuw team vanaf oktober 2023


Vanaf oktober 2023 zal het nieuwe vaste artsenteam bestaan uit dr Lieve Deturck, dr Nele Van Pee en dr Filip Charlier.


Dr Robyn Cook zet vanaf oktober haar opleiding als laatstejaarsstudent huisartsgeneeskunde verder in onze praktijk.


Dr Jan Raes verlaat van 1 oktober onze praktijk en start een nieuw avontuur en dr Toon Smeets is vanaf 1 oktober afgestudeerd.


Wij danken beiden voor hun inzet en wensen hen een mooie toekomst!


15 januari 2023

Beste patiënten,Wij melden jullie met vreugde de komst van een nieuwe vaste collega.


Dr Filip Charlier zal vanaf april starten in onze praktijk. Hij werkte eerder gedurende dertien jaar als huisarts in Binkom. Hij zal daar ook nog één dag per week de vaste coördinerende arts van het woonzorgcentrum 't Spelthof blijven. Hij is tevens de voorzitter van Khobra, de kring van huisartsen in Oost-Brabant, verantwoordelijk voor onder andere de wachtpost in onze regio. Daarnaast is hij ook werkzaam als arts bij Kind&Gezin. Hij kijkt vol enthousiasme uit naar zijn start in Herent.


De tijdelijke samenwerking met dr Jan Raes loopt zoals voorzien tot 30 september. Zijn vriendin studeert af als specialist-pediater en zij houden samen hun opties op professionele toekomstperspectieven open. Wij danken hem voor de goede zorgen en de erg aangename samenwerking, en wensen hem een prachtige toekomst toe.


Dit betekent dat we tussen april en oktober met vijf collega-huisartsen in Alpe zijn. Dit overtreft onze kabinettencapaciteit. Dr Charlier wil heel graag zo snel mogelijk starten en dr Raes wenst liever niet vroeger te stoppen - beide mooie complimenten voor onze praktijk.


Daarom hebben wij in onderling overleg beslist dat de twee vaste artsen dr. Lieve Deturck en dr. Nele Van Pee tijdelijk afwisselend een stapje achteruit zetten. Dr Nele Van Pee zal wat meer vakantie nemen in de maanden april, juli en september. Dr Lieve Deturck zal vier maanden geen patiënten zien, maar wel actief blijven achter de schermen: de begeleiding van onze HAIO dr Toon Smeets verderzetten, praktijkprojecten met verpleger Luk op poten zetten, seminaries als stagecoördinator binnen de huisartsenopleiding organiseren, ..


Vanaf oktober zal het nieuwe vaste artsenteam bestaan uit dr Lieve Deturck, dr Nele Van Pee en dr Filip Charlier.

Op dat moment studeert dr Toon Smeets ook af als huisarts. Dr Robyn Cook zet haar opleiding als laatstejaarsstudent huisartsgeneeskunde verder in onze praktijk. Ook dr Smeets willen wij nu reeds bedanken voor zijn inzet en hem vol vertrouwen een mooie toekomst als huisarts toewensen.


Wij wensen jullie een gezond en vreugdevol 2023 toe en kijken samen hoopvol naar de toekomst.


december 2020

Naar aanleiding van het pensioen van dr Danielle Grouwels, raden wij aan om bij volgende raadplegingen bij een specialist, uw opgegeven huisarts na te kijken. Gelieve één van de vaste artsen, dr Lieve Deturck of dr Nele Van Pee, op te geven als huisarts, zodat de verslagen correct toekomen.