Huisartsen

 

MISSIE EN VISIE


ALPE staat voor "Aandacht voor het Leven door Professioneel samenwerken in de Eerstelijnsgezondheidszorg" 

 

In onze groepspraktijk willen we een laagdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde aanbieden. 

 

Samenwerken staat centraal - zowel binnen als buiten onze praktijk:  

      -onderling tussen de artsen van de praktijk door wekelijks patiëntenoverleg,  

      -regelmatig overleg met thuisverpleging, kinesisten, psychologen, diëtiste...  

      -advies inwinnen van specialisten en zo nodig verwijzen, 

      -en vooral met onze patiënten om samen als partners te werken aan hun gezondheid. 

 

Patiënten kunnen in ons gezondheidscentrum terecht met alle vragen rondom hun gezondheid: naast ruimte voor fysieke klachten, is er ook plaats voor het psychologisch welzijn. Mensen leven in een bio-psycho-sociale context: wij trachten onze patiënten daarom zo breed mogelijk te benaderen. 

 

Wij hechten veel belang aan wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde, waarbij we onze beslissingen baseren op wat wetenschappelijk bewezen is. We zorgen voor een verantwoord en veilig medicijngebruik. Hiervoor volgen we regelmatig bijscholing.  

Wij geven advies vanuit deze expertise mét respect voor de autonomie van elke patiënt.  Zelf verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen gezondheid (zelfzorg) en die van naasten (mantelzorg) met het streven naar een gezonde levensstijl, vinden wij belangrijk. Wij willen ook oog hebben voor de meer kwetsbare mensen in onze maatschappij, zodat ook zij de weg naar passende zorg kunnen vinden. 

Ons doel is onze patiënten zo gezond mogelijk te houden en te begeleiden in hun gezondheidsproblemen. Hierdoor is preventie ook een essentieel onderdeel in onze praktijkvoering. 

Het sociaal gedragen en breed toegankelijk gezondheidszorgsysteem in ons land is een te koesteren voorrecht. Wij vinden het onze plicht als arts om onnodige belasting van dit systeem te vermijden: door doordacht medicatie voor te schrijven, gericht technische onderzoeken aan te vragen, door arbeidsongeschiktheid goed te onderbouwen, door preferentieel meer in te zetten op levensstijl dan op medicatie... hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen. 

 

Een voorkeur voor een bepaalde arts wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd, maar we zijn ervan overtuigd dat als het nodig is, elke arts van de praktijk iedere patiënt kwalitatief kan verder helpen. Voor de beste medische hulp is een consultatie in de praktijk het meest aangewezen. Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich echt niet kunnen verplaatsen. 

Omdat huisarts zijn een vak apart is dat je het best kan leren in de praktijk, willen wij in onze praktijk ruimte scheppen om artsen op te leiden tot huisarts.  Een HAIO, HuisArts In Opleiding, versterkt ons team. 

Kwaliteit, werkvreugde en voldoening zijn voor ons belangrijke beroepswaarden. Om deze waarden blijvend te kunnen waarmaken, bewaken we het evenwicht tussen zelfzorg en de zorg voor onze patiënten. 

Tenslotte vereist deze manier van samenwerken een goede vertrouwensrelatie, wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie. 

 

Tot hoors!