Huisartsen

Dr. Nele Van Pee

Dr. Lieve Deturck

Dr. Jan Raes

Dr. Toon Smeets, HAIO

Beste patiënten,Wij melden jullie met vreugde de komst van een nieuwe vaste collega.


Dr. Filip Charlier zal vanaf april starten in onze praktijk. Hij werkte eerder gedurende dertien jaar als huisarts in Binkom. Hij zal daar ook nog één dag per week de vaste coördinerende arts van het woonzorgcentrum 't Spelthof blijven. Hij is tevens de voorzitter van Khobra, de kring van huisartsen in Oost-Brabant, verantwoordelijk voor onder andere de wachtpost in onze regio. Daarnaast is hij ook werkzaam als arts bij Kind&Gezin. Hij kijkt vol enthousiasme uit naar zijn start in Herent.


De tijdelijke samenwerking met dr. Jan Raes loopt zoals voorzien tot 30 september. Zijn vriendin studeert af als specialist-pediater en zij houden samen hun opties op professionele toekomstperspectieven open. Wij danken hem voor de goede zorgen en de erg aangename samenwerking, en wensen hem een prachtige toekomst toe.


Dit betekent dat we tussen april en oktober met vijf collega-huisartsen in Alpe zijn. Dit overtreft onze kabinettencapaciteit.Dr. Charlier wil heel graag zo snel mogelijk starten en dr. Raes wenst liever niet vroeger te stoppen - beide mooie complimenten voor onze praktijk.


Daarom hebben wij in onderling overleg beslist dat de twee vaste artsen dr. Lieve Deturck en dr. Nele Van Pee tijdelijk afwisselend een stapje achteruit zetten. Dr Nele Van Pee zal wat meer vakantie nemen in de maanden april, juli en september. Dr. Lieve Deturck zal vier maanden geen patiënten zien, maar wel actief blijven achter de schermen: de begeleiding van onze HAIO dr. Toon Smeets verderzetten, praktijkprojecten met verpleger Luk op poten zetten, seminaries als stagecoördinator binnen de huisartsenopleiding organiseren, ..


Vanaf oktober zal het nieuwe vaste artsenteam bestaan uit dr. Lieve Deturck, Dr. Nele Van Pee en dr. Filip Charlier.

Op dat moment studeert dr. Toon Smeets ook af als huisarts. Dr. Robyn Cook zet haar opleiding als derdejaarsstudent huisartsgeneeskunde verder in onze praktijk. Ook dr. Smeets willen wij nu reeds bedanken voor zijn inzet en hem vol vertrouwen een mooie toekomst als huisarts toewensen.


Wij wensen jullie een gezond en vreugdevol 2023 toe en kijken samen hoopvol naar de toekomst.
Afspraken kan u maximaal zelf online inboeken.

Dr. Lieve Deturck is dagelijks aanwezig, behalve op vrijdag. Haar agenda is echter online beperkt beschikbaar. Voor afspraken bij dr. Lieve Deturck kan u bellen op het secretariaat op 016 22 00 53.

Dr. Nele Van Pee is dagelijks aanwezig, behalve op maandag. Haar agenda is zowel online als telefonisch beschikbaar. Om de dag zelf nog afspraken te kunnen aannemen, komen er 's morgens nog vrije afspraaksloten online bij.

Dr. Jan Raes is afwezig op donderdag - Dr. Toon Smeets op dinsdag.


Op donderdagvoormiddag vertoeft verpleegkundige Luk in onze praktijk - hij doet onder andere bloednames, neemt elektrocardiogrammen en longspirometriemetingen af, geeft uitleg over medicatie,.. Als u één van bovenstaande onderzoeken nodig heeft, gebeurt dit preferentieel bij verpleegkundige Luk. De bespreking nadien gebeurt bij een arts. Afspraken bij hem worden telefonisch ingeboekt.


Afspraken ná 18u dienen ook telefonisch vastgelegd te worden.


Wij vragen om zo veel mogelijk te bellen tijdens de openingsuren van het secretariaat tussen 8u en 10u30. Maaike zal u dan te woord staan.


Wanneer er online geen afspraken meer beschikbaar zijn en u heeft vandaag nog een arts nodig, aarzel dan niet om ons te bellen. Wij voorzien altijd nog plaats indien nodig.

Wij werken ook met "dagafspraken" - dit zijn online in te boeken afspraken die pas de dag zelf vrijkomen. Dit doen wij om plaats te garanderen voor dringende zaken.


U kan ons dus steeds telefonisch bereiken. Het secretariaat is bemand tussen 8 en 10u30 - idealiter belt u op die momenten. De belhalfuurtjes waarin de artsen opnemen tussen 8u30 en 9u en tussen 14u en 14u30 voor de bespreking van resultaten en vragen blijven behouden.

Twijfelt u of een afspraak nodig is of dat u eventueel kan verder geholpen worden via telefoon? Boek dan een telefonische consultatie in - wij trachten u op het uur van inboeken terug te bellen!


VOOR DRINGENDE GEVALLEN KAN U ONS BEREIKEN TUSSEN 8U EN 18U OP 016 22 00 53.


Aarzel niet ons te contacteren - iedere medische zorg is belangrijk.


Team Alpe

ONDERSTEUNEND TEAM

Maaike

Secretariaat

Aya

Poetshulp

Luk

Verpleegkundige

 

MISSIE EN VISIE


ALPE staat voor "Aandacht voor het Leven door Professioneel samenwerken in de Eerstelijnsgezondheidszorg" 

 

In onze groepspraktijk willen we een laagdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde aanbieden. 

 

Samenwerken staat centraal - zowel binnen als buiten onze praktijk:  

      -onderling tussen de artsen van de praktijk door wekelijks patiëntenoverleg,  

      -regelmatig overleg met thuisverpleging, kinesisten, psychologen, diëtiste...  

      -advies inwinnen van specialisten en zo nodig verwijzen, 

      -en vooral met onze patiënten om samen als partners te werken aan hun gezondheid. 

 

Patiënten kunnen in ons gezondheidscentrum terecht met alle vragen rondom hun gezondheid: naast ruimte voor fysieke klachten, is er ook plaats voor het psychologisch welzijn. Mensen leven in een bio-psycho-sociale context: wij trachten onze patiënten daarom zo breed mogelijk te benaderen. 

 

Wij hechten veel belang aan wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde, waarbij we onze beslissingen baseren op wat wetenschappelijk bewezen. We zorgen voor een verantwoord en veilig medicijngebruik. Hiervoor volgen we regelmatig bijscholing.  

Wij geven advies vanuit deze expertise mét respect voor de autonomie van elke patiënt.  Zelf verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen gezondheid (zelfzorg) en die van naasten (mantelzorg) met het streven naar een gezonde levensstijl, vinden wij belangrijk. Wij willen ook oog hebben voor de meer kwetsbare mensen in onze maatschappij, zodat ook zij de weg naar passende zorg kunnen vinden. 

Ons doel is onze patiënten zo gezond mogelijk te houden en te begeleiden in hun gezondheidsproblemen. Hierdoor is preventie ook een essentieel onderdeel in onze praktijkvoering. 

Het sociaal gedragen en breed toegankelijk gezondheidszorgsysteem in ons land is een te koesteren voorrecht. Wij vinden het onze plicht als arts om onnodige belasting van dit systeem te vermijden: door doordacht medicatie voor te schrijven, gericht technische onderzoeken aan te vragen, door arbeidsongeschiktheid goed te onderbouwen, door in te zetten op levensstijl dan op medicatie... hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen. 

 

Een voorkeur voor een bepaalde arts wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd, maar we zijn ervan overtuigd dat als het nodig is, elke arts van de praktijk iedere patiënt kwalitatief kan verder helpen. Voor de beste medische hulp is een consultatie in de praktijk het meest aangewezen. Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich echt niet kunnen verplaatsen. 

Omdat huisarts zijn een vak apart is dat je het best kan leren in de praktijk, willen wij in onze praktijk ruimte scheppen om artsen op te leiden tot huisarts.  Een HAIO, HuisArts In Opleiding, versterkt ons team. 

Kwaliteit, werkvreugde en voldoening zijn voor ons belangrijke beroepswaarden. Om deze waarden blijvend te kunnen waarmaken, bewaken we het evenwicht tussen zelfzorg en de zorg voor onze patiënten. 

Tenslotte vereist deze manier van samenwerken een goede vertrouwensrelatie, wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie. 

 

Tot hoors!