Huisartsen

Dr. Nele Van Pee

Dr Arno Blokken

Dr. Lieve Deturck

Dr Michael Spyrantis

ONDERSTEUNEND TEAM

Maaike

Lana

Dr Spyrantis zal vanaf 12 januari 2021 tot de zomer tijdelijk ons team versterken

Op 1 januari 2021 gaat Dr Danielle Grouwels met pensioen.

Wij klinken op het nieuwe jaar en ter afscheid van dr. Danielle Grouwels, op een welverdiend pensioen!

Wij bedanken haar voor de jarenlange inzet .


Patiënten kunnen verder terecht bij de collega-huisartsen in gcAlpe.

Wij raden aan om bij een volgende raadpleging bij een specialist, uw opgegeven huisarts na te kijken. Gelieve één van de vaste artsen, Dr Nele Van Pee of Dr Lieve Deturck, op te geven als huisarts, zodat de verslagen correct toekomen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visie

 

Als huisartsenteam willen wij onze patiënten in zijn totaliteit -met aandacht voor beleving en sociale context- benaderen en begeleiden. Samen met de patiënt zoeken we naar de bevordering en het behoud van zijn gezondheid.  In deze relatie draagt elk zijn verantwoordelijkheid.

 

Wij engageren ons tot:

 

• wetenschappelijk gefundeerd medisch handelen

• goede continuïteit van zorgen

• het nauwkeurig bijhouden van het medisch dossier

• wekelijks overleg met onze collega's

• een goed bestuur van ons gezondheidscentrum

 

 

Hoe vertaalt zich dit in de praktijk en hoe komt dit onze patiënten ten goede?

 

Binnen het huisartsenteam werken we met drie huisartsen en één huisarts in opleiding (HAIO).

Samenwerken is ons motto, we zijn geen concurrenten.

De patiënt kan steeds bij één van ons terecht en is vrij een arts te kiezen.

De vrije afspraken van elke arts zijn te vinden op de online agenda.

Voor een huisbezoek houden we rekening met uw eventuele voorkeur in de mate dat we het kunnen inpassen in de werkregeling.

 

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch dossier waar alleen de artsen toegang toe hebben.

We hechten veel belang aan het medisch beroepsgeheim en geven nooit medische gegevens door zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

 

Elke week is er overleg, waarbij problemen en mogelijke oplossingen besproken worden. Wij hebben dezelfde manier van onderzoeken en dezelfde opvattingen over medicatiegebruik.

 

Wij hechten veel belang aan studie en wetenschappelijke bijscholing. Onze praktijk is door de KU Leuven erkend als academische opleidingspraktijk. Regelmatig nemen ook stagiairs deel aan de raadpleging. Voel u vrij ons te melden indien u dit hinderlijk vindt.

 

 


COVID-19 Wij stellen alles in het werk om de zorg voor jullie gezondheid vlot, veilig en "zo normaal mogelijk" te laten verlopen. 

ONLINE AFSPRAKEN maken kan nog steeds.

Om ieders veiligheid in de praktijk te garanderen, vragen wij jullie rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

Bij KOORTS, KORTADEMIGHEID, PIJN OP DE BORST, REUKVERLIES of andere INFECTIEKLACHTEN (spierpijn, vermoeidheid, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust of waterige diarree), maakt u GEEN ONLINE afspraak, maar neemt u TELEFONISCH contact op met de praktijk op 016/22.00.53.
Gelieve te bellen tijdens de openingsuren van het secretariaat, tussen 8u en 11u30. Een arts kan u bereiken in de belhalfuurtjes van 8u30 tot 9u én van 14u tot 14u30.

Gelieve indien mogelijk uw eigen MONDMASKER mee te brengen.

Bij het binnenkomen en het verlaten van de praktijk vragen wij uw HANDEN grondig te ONTSMETTEN. Alcoholgel is ter plaatse.

Probeer ALLEEN naar uw consultatie te komen. Indien nodig, maximaal één begeleider per patiënt.

Onze WACHTZAAL is vanaf heden terug open, weliswaar zonder lectuur of spelmateriaal.

Hou voldoende AFSTAND van andere patiënten in de wachtzaal en in de gang.


Wij doen al het mogelijke om de praktijk corona-vrij te houden. Wij werken met het nodige

beschermingsmateriaal en desinfecteren grondig het hele kabinet tussen elk patiëntencontact. Wij proberen het aantal patiënten in de praktijk zo laag mogelijk te houden. Wij hopen zo dat alle patiënten met elke klacht terug veilig naar onze praktijk kunnen komen.
Wij danken jullie voor jullie begrip en wensen jullie een goede gezondheid toe!
GC Alpe