Lieve Terryn

Lieve Terryn

Integratief psychotherapeut, EMDR-traumatherapie, adolescenten en

(jong)volwassenen
Wie ben ik, ervaring

Als Klinisch Orthopedagoge ben ik al jaren werkzaam in de residentiële jeugdzorg.

Aanvankelijk als teambegeleidster en pedagogisch verantwoordelijke, maar

gaandeweg ontdekte ik dat mijn kwaliteit meer lag in het therapeutisch begeleiden

van jongeren en collega’s. Dit bracht mij ertoe extra therapie-opleiding te volgen en ondertussen werk ik al meer dan tien jaar in een OBC (observatie- en behandelingscentrum). In mijn functie van psychologe-psychotherapeute probeer ik jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen een stapje verder te helpen, jongeren die vaak ook een zware rugzak van ingrijpende gebeurtenissen met zich meedragen. Op deze manier heb ik best al wat ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen met ADHD, ASS, complex of ontwikkelingstrauma, verstoorde hechting, wat zwakker begaafd, een vertraagde sociale-emotionele ontwikkeling en diverse psychiatrische problematieken. Door steeds in multidisciplinair teamverband samen te werken, ben ik ook vertrouwd met systemische groeps- en teamdynamieken.

Reeds tijdens mijn therapie-opleiding droomde ik ervan om naast mijn werk in de jeugdzorg ook ambulant mensen te mogen begeleiden op hun weg. Vorig jaar, in 2023, werd deze droom waar in MFC De Kruin te Tildonk, waarbij ik ontdekte dat ik ambulant het liefst met al wat oudere adolescenten en (jong)volwassenen werk. Door wat omwentelingen in De Kruin moest ik op zoek naar een nieuwe werkplek en ben ik blij dat ik die hier vond bij GC Alpe - de Poolster.

Ik ben gehuwd en gezegend met drie zonen en een dochter, die ondertussen allemaal jongvolwassen zijn en hun eigen mooie wegen bewandelen.

Mijn eigen batterijtjes laad ik graag op met Argentijnse tango en trappend of wandelend door de natuur. Ook geniet ik van contacten en activiteiten met vrienden en familie.


Therapeutisch aanbod

In GC Alpe - de Poolster richt ik me op psychotherapie aan adolescenten en (jong)volwassenen. Ik ben integratief therapeutisch opgeleid wat betekent dat ik uit verschillende therapeutische stromingen en methodieken put, om op die manier het beste aan te sluiten bij wie jij als cliënt bent met jouw specifieke hulpvraag. We kijken samen naar de dingen die jouw leven belasten, waar je tegenaan loopt en zoeken manieren om dat te begrijpen, daarmee om te gaan en/of daar verandering in te brengen. Uiteraard hebben we ook oog voor de dingen die wel goed lopen en fijn zijn. We doen dit via gesprek maar gaan soms ook meer creatief en/of non-verbaal aan de slag. Ten allen tijde hou jij de regie in handen. Ik zie mezelf als een soort van vroedvrouw die jou helpt om het mooiste en het beste in jezelf, je eigen kracht, terug te vinden en daarmee terug verder te kunnen. Indien zinvol en in samenspraak met jou, kunnen we ook beslissen om een partner, ouders of wie in de context ook van belang mogen zijn, mee uit te nodigen in de therapie.

EMDR-traumatherapie is één van de technieken die kunnen helpen bij het therapeutische proces. Bij trauma wordt vaak gedacht aan een eenmalige, erg ingrijpende gebeurtenis, maar trauma zien we veel ruimer dan dit. Het kan ook gaan om bepaalde ervaringen en dynamieken in je kindertijd, zoals het niet gezien zijn in wie je echt bent en wat je echt nodig had. Zo’n ervaringen en dynamieken vormen mee wie je in je latere leven bent, hoe je doet en denkt, hoe je in relaties staat, en kunnen ervoor zorgen dat je tegen dingen aanloopt, privé, in je studie of op je werk. Via bilaterale stimulatie wordt trauma dat zich onverwerkt en rauw verankerd heeft in je lichaam losgemaakt en alsnog op een goede manier verwerkt en geïntegreerd. Meer informatie over EMDR vind je op de website van EMDR-Belgium: https://emdr-belgium.be/

Thema’s

Adolescenten en (jong)volwassenen kunnen bij mij terecht voor verschillende problematieken of moeilijkheden, waaronder:

 • Identiteit, zelfbeeld, zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling
 • Relationele kwesties
 • Studie- of werkgerelateerde moeilijkheden, burnout
 • Omgaan met heftige emoties, emotie-regulatie, verdriet, angst, boosheid
 • Stress
 • Depressie
 • Traumaverwerking


Werkwijze, tarieven, terugbetaling

Na aanmelding, via mail, plannen we een intake. Dit is een eerste gesprek waarbij we kennis maken met elkaar en waarbij we samen bekijken wat jouw hulpvraag precies is en of mijn therapeutisch aanbod een antwoord kan bieden. Het traject dat erop volgt, kan variëren van enkele gesprekken tot een langer contact. Soms gaan afspraken (een tijdje) wekelijks door, vaker worden sessies om de 2à3 weken gepland. Dit spreken we steeds af volgens de noodzaak van de problematiek of wat je zelf graag wil. Op verschillende momenten tijdens het traject evalueren we samen hoe het loopt en of er al dan niet iets bijgestuurd moet worden. Indien nodig kan, op vraag van jou of van mezelf, de therapie ook stopgezet worden en/of kan er doorverwezen worden naar andere therapeuten.

tarieven:
- intake: 75,- euro
- sessie 50 minuten: 70,- euro
- sessie 60 minuten: 80,- euro
- voor een langere sessie tot anderhalf uur (soms is bij EMDR-verwerking meer tijd nodig): 90,- euro

Gezien mijn erkenning als klinisch orthopedagoge met FOD-visum komt voor de meeste mutualiteiten een therapie bij mij in aanmerking voor een stuk tegemoetkoming in de onkosten daarvan. Om meer concreet te weten voor hoeveel sessies en voor welk bedrag neem je best contact op met je eigen mutualiteit.

Opleiding en Vorming

 • Basisopleiding EMDR 1 & 2 (2021-2022) - Integrativa Vormingscentrum, Zottegem
 • Jaaropleiding zandspeltherapie - Educatieve Academie, Berchem (2018-2019)
 • Vierjarige opleiding tot “therapeut in de interactionele vormgeving” - Educatieve Academie, Berchem (2011-2015)
 • Jaaropleiding kindertherapie - Educatieve Academie, Berchem (2010-2011)
 • Driejarige opleiding systeemtherapie - Centrum voor de Studie van het Gezin, Maryse Engel, Gent (1996-1998)
 • Licentiaat Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek - Kath. Univ. Leuven (1988-1993)
 • permanente vorming met diverse studiedagen en korte opleidingen rond kind- en gezinsproblematieken, teamwerking, enz. (LSCI-training crisisinterventie, duplopopologie, voorstelling nieuwe diagnostische instrumenten, creatief werk binnen teambegeleiding, opvang van medewerkers na een agressie-incident, vorming rond traumasensitief werken, neurosequentieel model (NMT), geweldloos verzet (NVR), ...)


Lidmaatschappen, supervisie, intervisie

Contact

Een afspraak maken kan via mail: lieve.depoolster@gmail.com

Ik werk op maandag, namiddag en avond, 13u-21u