Stephanie Theunissen

Stephanie Theunissen

Kinder- en jongerenpsychologe

 

 

Komende uit een familie van leerkrachten en verpleegkundigen, wist ik al snel dat ik iets in de sociale

sector wou doen. Ik ben gestart met een opleiding tot maatschappelijk assistant en koos hierna voor

een extra opleiding tot kinder- en jongerenpsychologe, die ik beeindigde met onderscheiding in

juni 2015. Hierna ben ik me verder gaan verdiepen in therapie en ben ik gestart met een opleiding t

ot cliëntgericht-experiëntieel gedragstherapeut en tot EMDR-therapeut.

 

In therapie probeer ik samen met een kind, jongere of jongvolwassene te kijken naar wat er goed en minder goed gaat en dit alles erkennen en een plek te geven. Van daaruit kunnen we samen zoeken naar hoe je je in jouw situatie beter kan voelen, wat je hiervoor nodig hebt en hoe je dit kan aanpakken. Hiervoor werk ik graag samen met het gezin en de context (bijvoorbeeld school, andere hulpverleners, … ). Ik overleg ook graag met mijn collega's Tiffany, Jolien, en Marian en de artsen van Alpe over de beste aanpak voor jouw situatie, binnen het gedeeld beroepsgeheim.

 

Ervaring met

Individuele problemen van uw kind:

♣ angststproblemen: sociale angst, faalangst, piekeren, hondenfobie… ;

♣ gedragsproblemen:  ADHD en gedragsstoornissen;

♣ sociale problematiek: gebrek aan assertiviteit, tekort aan zelfvertrouwen, moeilijk contacten leggen;

♣ ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD;

♣ beleving van leerstoornissen;

♣ emotieregulatie: stress, boosheid, verdriet;

♣ verwerken van verlies, scheiding, trauma.\

♣ Interactieproblemen tussen gezinsleden: ouder- kind, siblings( broers- zussen).

 

Opleidingen

♣ 2017: Vorming geweldloos verzet

♣ 2016: EMDR deel 1

♣ 2015 - 2019 : Postgraduaat Cliëntgerichte Gedragstherapie (UZA)

♣ 2015: Vorming: Slapende Honden, wakker maken! Werken met chronisch getraumatiseerde kinderen.

♣ 2015: Driedaagse Vorming Suicidepreventie

♣ 2010-2015: Bachelor en Master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en jongeren (KUL)

♣ 2008-2010: Schakelprogramma en 1e Master Orthopedagogie (KUL)

♣ 2005-2008: Bachelor in het Maatschappelijk werk (Xios)

 

Werkervaring

♣ 2018 - ... : Psychologe kinder- en jongerenteam CGG PassAnt

♣ 2017 - ... : Psychologe bij Yuneco Combi

♣ 2015 - ... : Psychologe TT de Poolster, Alpe

♣ 2015 - 2016 : Psychologe CGG PassAnt, project Kom Binnen met mensen met een verstandelijke beperking.

♣ 2010 - 2017 : Studiecoach bij Rebus, begeleidingen in studiemethodiek, faalangst, studieoriëntatie, coaching, sociale vaardigheden, ...

♣ 2008-2011: Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang SKLO en Parkschool.

 

 

Contact en informatie

Gesprekken op woensdag na de schooluren. Bij voorkeur aanmelden via mail of de website: www.ttdepoolster.be

Tel: 0491/28 41 85

Mail: theunissen.stephanie@gmail.com of ttdepoolster@gmail.com