Laura Schreurs

Laura Schreurs

Pedagoog, kinder- en jongerencoach, familiaal bemiddelaar, systemisch counselor i.o.

 


Ik ben geboeid door de mens en zijn zoektocht naar wie hij is en wil zijn. Vanuit een

nieuwsgierige,betrokken basishouding probeer ik samen met jou helder te krijgen waar je

tegenaan loopt, maar ook wat jouw noden en behoeften zijn. Door iets vanuit verschillende

invalshoeken te bekijken, te verdiepen en te verkennen, gaan we op zoek naar wat helpend

kan zijn.

 

Ik ben een ervaren coach op diverse domeinen (stress, sociale vaardigheden, executieve functies, communicatie, conflicten, …) en actief als familiaal bemiddelaar en burenbemiddelaar

Voor meer informatie over bemiddeling klik hier .

 

Mijn doelgroep is erg divers. Jong en oud zijn welkom in mijn spreekkamer maar ik werk voornamelijk met kinderen, jongeren en gezinnen.

 

Iets meer over mijn achtergrond. Als jongere was ik actief in het jeugdwerk. Mijn affiniteit met kinderen en jongeren bewoog mij ertoe een Master Pedagogische Wetenschappen te behalen. Dit sloot eveneens aan bij mijn passie voor leren in de breedste zin van het woord: nieuwe vaardigheden leren, jezelf ontplooien en ontwikkelen, … op elke leeftijd en op elk domein (intellectueel, sociaal, …). Er valt ongelooflijk veel te leren, ook over jezelf!

 

Vervolgens werkte ik in binnen- en buitenland als coach met verschillende doelgroepen: jongeren, volwassenen, anderstaligen, … een bijkomend voordeel van mijn tijd in het buitenland is mijn drietaligheid: Nederlands, Engels en Frans spreek ik vloeiend.

 

Recent wilde ik mij verder verdiepen in de verbinding tussen mensen en wat die verbinding mogelijk (of moeilijk) maakt. Dit leidde tot een Postgraduaat Familiaal Bemiddelaar. Je kan bij mij terecht voor bemiddeling in conflicten binnen het gezin, de familie, maar ook voor de opmaak van een ouderschapsregeling bij echtscheiding (verblijf, ouderlijk gezag, kostenregeling, …).

 

Gezinnen staan vandaag enorm onder druk. Werk, hobby’s, gezinstijd,… combineren is een aartsmoeilijke evenwichtsoefening. Veel kinderen, jongeren en ouders worstelen hiermee. Dit uit zich op verschillende domeinen: op het persoonlijk welzijn maar ook op de interactie binnen het gezin. Als bemiddelaar en coach wil ik gezinnen helpen om hier hun eigen weg in te vinden. Ééntje die past bij wat zij nodig  hebben en belangrijk vinden, los van sociale wenselijkheid en de behoeften van anderen.

 

Ik ben getrouwd en mama van twee prachtige, pittige dochters. In mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn gezin, vrienden en familie. Daarnaast ben ik vaak te vinden tussen de bollen wol en achter mijn schildersezel. Creatief bezig zijn is mijn tweede natuur. Ook in mijn sessies met kinderen en jongeren werk ik vaak creatief en/of met een vorm van spel(therapie).

 

Aanwezig in de praktijk: afwisselend op maandagochtenden (in de even weken) en vrijdagnamiddagen (in de oneven weken).

 


Opleidingen en vormingen:

 • Postgraduaat Systemische Counseling (i.o.)
 • Postgraduaat Familiaal Bemiddelaar
 • Master Pedagogische Wetenschappen
 • Omgaan met morele dilemma’s (vorming)
 • Burenbemiddeling (7-daagse opleiding)
 • Instructeur in het jeugdwerk
 • Hoofdanimator in het jeugdwerk

 


Ervaring (o.a.):

 • vrijwillig therapeut Tejo (Therapeuten voor Jongeren Leuven)
 • kinder- en jongerencoach/therapeut (De Kruin, Haacht)
 • Job- en taalcoach (Groep Intro Leuven)
 • Burenbemiddelaar (politiezone HerKo en provincie Vlaams-Brabant)
 • Vormingsmedewerker Vlaamse Scholierenkoepel (VSK Brussel)
 • Instructeur Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS Vlaams-Brabant)

 

 

Contact

 laura_schreurs@hotmail.com

0468/10.23.72

Aanwezig in de praktijk:

afwisselend op maandagochtenden (in de even weken) en vrijdagnamiddagen (in de oneven weken).