Wachtdienst

 Hendrik Consciencestraat 33 in Leuven (naast de spoeddienst van het Heilig Hartziekenhuis) 

meer informatie vindt u op 

w8chtpost.be


Op weekdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) 

Vanaf 18u ’s avonds tot 8u 's morgens kan u de huisarts met wachtdienst bereiken op het nummer 1733. Hou je identiteitskaart en iets om te schrijven bij de hand.


Weekend en feestdagen

Tijdens het weekend en feestdagen belt u voor de dokter van wacht ook eerst 1733. Een operator zal u vragen stellen die uitwijzen waar u best verder geholpen wordt: op de huisartsenwachtpost in de Hendrick Consciencestraat 33 te Leuven, met een huisbezoek, op een spoedgevallendienst.

De wachtpost is doorlopend open van vrijdagavond 18u tot maandagochtend 8u,  en op feestdagen vanaf  8u s' morgens

tot  8u 's ochtends de dag nadien.