Huisartsen

Gezondheidscentrum ALPE

Mechelsesteenweg 494

3020 Herent

Tel: 016 22 00 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visie

 

Als huisartsenteam willen wij onze patiënten in zijn totaliteit -met aandacht voor beleving en sociale context- benaderen en begeleiden. Samen met de patiënt zoeken we naar de bevordering en het behoud van zijn gezondheid.  In deze relatie draagt elk zijn verantwoordelijkheid.

 

Wij engageren ons tot:

 

• wetenschappelijk gefundeerd medisch handelen

• goede continuïteit van zorgen

• het nauwkeurig bijhouden van het medisch dossier

• wekelijks overleg met onze collega's

• een goed bestuur van ons gezondheidscentrum

 

 

Hoe vertaalt zich dit in de praktijk en hoe komt dit onze patiënten ten goede?

 

Binnen het huisartsenteam werken we met drie huisartsen en één huisarts in opleiding (HAIO).

Samenwerken is ons motto, we zijn geen concurrenten.

De patiënt kan steeds bij één van ons terecht en is vrij een arts te kiezen.

De vrije afspraken van elke arts zijn te vinden op de online agenda.

Voor een huisbezoek houden we rekening met uw eventuele voorkeur in de mate dat we het kunnen inpassen in de werkregeling.

 

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch dossier waar alleen de artsen toegang toe hebben.

We hechten veel belang aan het medisch beroepsgeheim en geven nooit medische gegevens door zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

 

Elke week is er overleg, waarbij problemen en mogelijke oplossingen besproken worden. Wij hebben dezelfde manier van onderzoeken en dezelfde opvattingen over medicatiegebruik.

 

Wij hechten veel belang aan studie en wetenschappelijke bijscholing. Onze praktijk is door de KU Leuven erkend als academische opleidingspraktijk. Regelmatig nemen ook stagiairs deel aan de raadpleging. Voel u vrij ons te melden indien u dit hinderlijk vindt.

 

 

Dr. Danielle Grouwels

Dr. Lieve Deturck

Dr. Nele Van Pee

Dr. Michael SpyrantisVanaf 9 september 2019 verwelkomen wij Maaike als ons nieuwe praktijkassistente.