Jolien Perdieus

Jolien Perdieus

Klinisch psychologe

 

Al sinds het derde middelbaar was ik er zeker van dat ik psychologie wou studeren. Ik wist dat

mensen helpen echt mijn ding was. Daarom begon ik na het middelbaar aan de opleiding

kinder- en jongerenpsychologie aan de KU Leuven. Ik kreeg de kans om mijn masterstage

in twee klinische settings te doen. Enerzijds werkte ik in CGG PassAnt, waar ik ervaring opdeed

met intakegesprekken, individuele begeleidingen, groepstherapieën voor zowel jongeren als

kleuters en gezinsgesprekken. Anderzijds werkte ik bij COB Dienst Diagnostiek, waar ik

diagnostische testen en adviesgesprekken deed. Na deze stage was ik er nog meer van overtuigd dat psychologie iets voor mij was. Ik wou mijn kennis en ervaringen nog uitbreiden. Daarom ben ik na mijn opleiding aan de KU Leuven gestart met de opleiding tot EMDR-therapeut. In de nabije toekomst wil ik mijn kennis nog verstevigen met een extra therapieopleiding.

 

Voor mij is therapie het helpen groeien van andere personen door als therapeut een onvoorwaardelijke acceptatie te hanteren. Pas als een persoon volledig zichzelf kan zijn, is er ruimte om te werken aan blokkades en moeilijkheden. Samen met het kind of de jongere wil ik enerzijds op zoek gaan naar zijn krachten in zijn leven en anderzijds samen een manier vinden om om te gaan met zijn moeilijkheden. Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten lopen, overleg ik graag met mijn collega’s Sigrid, Stephanie en Tiffany, binnen het gedeeld beroepsgeheim.

 

Ervaring met individuele problemen

♣ Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD

♣  Emotieregulatie

♣Sociale problematieken: gebrek aan assertiviteit, weinig zelfvertrouwen

♣ Angstproblematieken: faalangst, sociale angsten,…

♣  Gedragsproblemen

♣Belevingskant van leerstoornissen

♣ Studiebegeleiding voor kinderen en jongeren met en zonder leerstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

♣ Interactieproblemen tussen gezinsleden: ouder-kind, siblings (broers-zussen).

 

Opleidingen

♣ 2016: Vorming gezinstherapeutische gesprekken

♣ 2016: EMDR deel 1

♣ 2016: Driedaagse vorming Suïcidepreventie

♣ 2014-2016: Master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten (KUL)

♣ 2010-2014: Bachelor in de psychologie (KUL)

 

Stage- en werkervaringen

♣ 2016-…: Studiecoach bij Rebus: studiemethodiek, faalangsttraining, coaching

♣ 2016-2017: Buddy-project: huiswerkbegeleiding en coaching voor kinderen van de lagere school (Mater Dei, Leuven)

♣ 2015-2016: Halftijdse klinische stage bij CGG PassAnt, Leuven

♣ 2015-2016: Halftijdse klinische stage bij COB Dienst Diagnostiek, Leuven

♣ 2014: Observatiestage op de kinderpediatrische dienst (AZ Damiaan, Oostende)

 

Contact en informatie

Mail: Jolien_perdieus@hotmail.com

Tel: 0472/86.02.10

Consultaties na afspraak: vrijdag van 15u tot 20u